Hvad er Innovation?

Der findes mange beskrivelser af innovative produkter og IT-systemer, f.eks. ”Noget nyt og brugbart, der kan implementeres”, ”Processen, hvormed en ide eller opfindelse overføres til et product eller en service, der giver værdi, som en kunde er villig til at betale for”, ”Innovation er en idé, der omsættes til praksis og skaber værdi”, ”Innovation er en succesfuld implementering af en ny idé”.
Introduktion
For at et produkt eller et IT-system kan anses for innovativt, skal det altså være brugbart og nyt – det kan godt være en ny anvendelse af noget, der eksisterer i forvejen. Det skal være noget, der tilfører værdi for nogen. Innovation er derfor relevant for både udvikling af nye systemer og diskussion af eksisterende systemer.
Aktivitetens længde
Man kan godt arbejde med innovation som et selvstændigt (kort) forløb, men det er nok mest effektivt, hvis det hægtes op på et konkret projekt, eleverne skal lave. Det kan fint gennemarbejdes ud fra et rent design projekt, man behøver således ikke implementere noget for at kunne gennemgå materialet om innovation til fulde.
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
4p-modellen: I enkelte illustrationer vender inkrementel vs radikal omvendt af hvordan det er vist her. Det er dog mest intuitivt, at den stærkeste innovation er yderst i cirklen, og det er også den originale illustration af 4p-modellen. SAMR-modellen: Modellen er udviklet specielt mht. IT-systemer, og er derfor måske specielt interessant her. Innovative Arbejdsmetoder: Vi kender alle sammen Georg Gearløs og hans tænkehat. Nu har vi jo ikke selv nogen tænkehat, men der er forskellige metoder, vi kan bruge, når vi gerne vil forsøge at finde på noget, der kan beskrives som innovativt. Det er meget forskelligt, hvordan man får ideer: Nogle har brug for hjælp til at skabe rum for gode ideer, andre har brug for hjælp til at strukturere iderigdommen lidt. Det er vigtigt at vide, at kreativitet ikke er et krav – man kan arbejde systematisk med at skabe nye ideer. Der er mange, mange muligheder her – vælg noget, der passer til jer og det, I arbejder med.
Afprøvning
Forslag til forbedring
Andet

Information om forløbet

Materialer
Forløbs info
Årgange

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her