App

Eleverne anvender konstant app’s i deres hverdag og dette forløb har til hensigt at give dem en basisviden om hvilke hensyn man skal tage sig når man designer og udvikler apps. Desuden vil forløbet give eleverne kendskab til designprincipper, arkitektur, modellering og programmering, samt kategorisering af innovative it-systemer.
Introduktion
Forløbet kan skaleres til både informatik C/B og IT A. Hvis man gennemfører alle øvelserne bliver de fleste af de faglige mål behandlet, man understøtter udviklingen af innovative kompetencer (krav til arbejdsmetoder på informatik C/B), og det kan bruges til elevens portfolio eller som en opstart til et eksamensprojekt (B/A-niveau). Forløbet kan dog brydes op således at man kun beskæftiger sig med en eller flere af øvelserne, da de ikke er gensidig afhængige. Dog er introduktionen til app’en i opgave 1 nødvendig at gennemføre. Slutproduktet kan også varieres og eleverne kan enten aflevere en papirprototype eller en mere eller mindre færdig app.
Aktivitetens længde
Eleverne kommer igennem emnerne Interaktionsdesign, Arkitektur, Modellering, Programmering og Innovation.
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
Antallet af lektioner varierer efter hvor meget vægt man vil lægge på det enkelte emne. Selve udviklingen af app’en tager en del tid, hvis det skal være en prototype, der både visuelt og funktionelt, er af en vis kvalitet.
Afprøvning
Forslag til forbedring
Andet

Information om forløbet

Materialer
Forløbs info
Årgange

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her