Lyd

Dette forløbs tema er “lyd på computer”– afspilning, optagelse, visualisering, generering, manipulation etc.
Introduktion
At skabe it-system er kernen i informatik-faget. Formålet med dette undervisningsforløb er at give indblik i hvilke muligheder der er for at afvikle og bruge lyd og musik i et webmiljø og ud fra dette konstruere/skabe en løsning til et browserbaseret it-system som kan afspille, optage, manipulere og visualisere lyd. Formålet er også at undersøge, diskutere og vurdere hvilke perspektiver der ligger i benyttelse af web-baseret audio nu og i fremtiden. Vi kommer desuden ind på flere tekniske aspekter med lyd, digitalisering af lyd og afvikling af lyd over internettet. Vi vil derudover se på den historiske udvikling indenfor lydmedier og på lydens, og særlig musikkens betydning for nutidens musikforbrugere. Vi vil i dette forløb undersøge forskellige typer lydprogrammer: Musikstreamingtjenesten Spotify, lydredigeringsprogrammet og lydoptageren Audacity og lydafspilleren VLC-player. Desuden vil vi på et senere tidspunkt introducere p5.js, som er en JavaScript-udvidelse, som gør det forholdsvis nemt for os at skrive kode for at lave interessante programmer, som bruger lyd, i en webbrowser.
Aktivitetens længde
Forløbet dækker over 2 forløb og en projektopgave:
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
Vi vil gennemgå nogle af mulighederne i Audacity, hvor vi også har mulighed for at indspille og afspille lyd, men derudover kan editere (lydredigering) og manipulere (lyd-behandling) lyd på forskellig vis. Her vil vi også komme ind på hvilke lydformater der bliver brugt i forbindelse med web og hvordan vi kan konvertere lyd fra et format til et andet. Der er nemlig ikke alle browsere som kan afspille alle formater. Vi vil bruge lidt tid på at undersøge arkitekturen bag og hvilke processer der skal til for at kunne afspille og optage lyd på computeren og for at streame lyd fra internettet. Vi vil desuden analysere Spotify’s opbygning, hvilke delelementer det består af og hvilke funktioner det har og dets interaktionsdesign. I den anden del af forløbet vil vi opbygge, designe og programmere vores egne browserbaserede musikprogrammer.
Afprøvning
Det forudsættes et basalt kendskab til html, css og javascript. Herunder funktioner, variabler og løkker. Det er ikke et krav at eleverne kender til tekstbaseret programmering, forløbet kan være en fin introduktion til tekstbaseret programmering.
Forslag til forbedring
Forløbet vil let kunne forkortes således, at det er muligt kun at bruge den første del i et konkret undervisningsforløb. Forløbet kan eventuelt udvides med en mere grundig gennemgang af databaser, eller forkortes ved at skære projektopgaven af til sidst (stop efter lektion 5). Ønskes projektopgaven, så kan lektion 5 springes over.
Andet
Med temaet “Lyd” er der gode muligheder for samarbejde med andre faggrupper (fysik, matematik og musik). Der vil også være muligt i forløbet – i varierende grad – at inddrage problemstillinger i samspil med andre fag alt efter underviserens forudsætninger og elevsammensætningen.

Information om forløbet

Forfatter
Materialer
Forløbs info
Årgange
Link

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her