Dynamiske hjemmesider

Igennem forløbet arbejdes med HTML, CSS og javascript integreret i en hjemmeside. Hvor eleverne skal lære at arbejde med basal programmering i javascript, HTML og CSS, og udvikle lave deres eget lille it-system.
Introduktion
Eleverne skal have en ide om internettets opbygning, og hvordan computere kommunikerer med hinanden på internettet. Derudover skal eleverne kunne opsætte simple og mere avancerede hjemmesider ved at anvende HTML5, CSS og JS. Forløbet er rettet mod elever på Informatik C på en studieretning der har Engelsk A og Samfundsfag A. Forløbet er tænkt som elevernes første forløb med informatik. Udgangspunktet er derfor at de ikke har programmeringsmæssige forudsætninger til HTML, CSS og JS.
Aktivitetens længde
Hvert modul varer 90 min
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
Forløbet starter med udgangspunkt i en applikation (s 113 i Computer Science Education). Der skal arbejdes efter princippet stepwise improvement på den måde at eleverne trinvis udarbejder en dynamisk HTML5 side, som der udbygges efterhånden som vi kommer igennem HTML til CSS til HTML5 struktur til responsive websider og Javascript. Vi vil gennem øvelserne forsøge at øge kompleksiteten i opgaverne og kompleksiteten i programmeringsdelen (s 113 i Computer Science Education).
Afprøvning
Forslag til forbedring
Andet

Information om forløbet

Forfatter
Materialer
Forløbs info
Årgange
Link

2 Comments

  • I omtaler computer science education, som jeg forgæves har søgt på bib. Hvad er bogens fulde titel og forfatter? mvh Heidi

  • Jesper Buch

    Hej Heidi Der er tale om Computer Science Education, Perspectives on Teaching and Learning in School Editor(s): Sue Sentance, Erik Barendsen, Carsten Schulte Link: https://www.bloomsbury.com/uk/computer-science-education-9781350057111/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her