Robotterne kommer

Formålet med forløbet er at give eleverne kendskab til indførelsen af ny teknologi herunder robotter i almindelige samfundsopgaver. Her gøres eleverne opmærksomme på de etiske aspekter og problematikker, der kan opstå, når robotter overtager vores arbejde og hverdag. I dette forløb sætter vi fokus på sygehusportører, som erstattes af robotter.
Introduktion
Forløbet introducerer eleverne til grundlæggende programmeringsprincipper. Der vil være en løbende progression, hvor eleverne udvider deres programmeringsfærdigheder fra farveprogrammering til blokprogrammering. Efter forløbet vil eleverne have en forståelse for grundlæggende programmering i form af blokprogrammering, herunder funktioner, variabler, sekvenser og løkker. Forløbet er velegnet som et introduktionsforløb til informatik eller til programmering, da der ikke er forudsætning, for at eleverne har arbejdet med programmering tidligere. Forløbet kan anvendes på både C- og B-niveau, da forløbet enten kan afsluttes ved blokprogrammering eller kan udvides med programmering i JavaScript.
Aktivitetens længde
Lektioner af 45 min
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
Forløbet er velegnet som et introduktionsforløb til informatik eller til programmering, da der ikke er forudsætning, for at eleverne har arbejdet med programmering tidligere. Forløbet kan anvendes på både C- og B-niveau, da forløbet enten kan afsluttes ved blokprogrammering eller kan udvides med programmering i JavaScript.
Afprøvning
Forslag til forbedring
Andet

Information om forløbet

Forfatter
Materialer
Forløbs info
Årgange

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her