Malkebedriften Kløvergården

I denne aktivitet får eleverne mulighed fro at udvikle et it-system – ved at arbejde sig igennem emner som udviklingsmodeller, programmering og interaktionsdesign.
Introduktion
Kløvergården er et hovedforløb der strækker sig over mange moduler, og giver elever kendskab til hvordan man udvikler et web-baseret database system.
Aktivitetens længde
Der er lagt op til at forløbet kan gennemføres på seks lektioner (á 60 minutter).
Materialer
Når du downloader materialet, får du adgang til de planlagte aktiviteter og materialer samt et Pixi forløb.
Aktivitetens sværhedsgrad
Forløbet er lavet til Informatik B. Forløbet fungerer også fint til HHX IT-A. Det er tænkt som et længere forløb over 6-8 lektioner, men det er også muligt (ved at lave et sammenkog af de første lektioner) kun at gennemføre den sidste del (programmeringen). Eleverne skal inden forløbet være bekendt med den iterative udviklingsmodel – hvorledes forløber et typisk udviklingsprojekt, idegenereringsmodel fx rige billeder (eller brainstorm, throw away prototyping) – hvordan generer og fastholder man nye idéer, use-case diagram (aktivitetsdiagram) – hvorledes interagerer brugere med it-systemet, Systemarkitektur – eleven skal være bekendt med hvorledes et it-system opbygges, værktøj til web-udvikling fx Komodo Edit [1], Brackets [2] eller Aptana).
Beskrivelse af aktiviteten
Forløbet tager udgangspunkt i en landbrugsvirksomhed hvor køernes mælkeydelse skal optimeres i forhold til den mængde foder køerne indtager. Eleverne konstruerer et web-baseret system hvor der, baseret på daglige brugerrapporteringer, gennemføres beregninger og laves statistik. Eleverne anvender en udviklingsmodel med faserne (struktureret systemudvikling): foranalyse (ide), analyse, kravspecifikation, systemdesign, systemtest (og brugertest), implementering og revision.
Forslag til forbedring
Der er på ingen måde noget fast omkring de forskellige tidspunkter der er afsat. Se det som et forslag. Brug gerne mindre tid på en præsentation – eller mere tid. Det er udviklingsmodellen der skal være i fokus i dette forløb og det er udviklingsmodellen der trænes. I forløbet lægges der op til at anvende et tekstbaseret programmeringssprog med en kompatibel editor, men har man f.eks. et andet prototypeværktøj er det helt fint at anvende det i stedet. Forløbet kan fint køres over en anden udviklingsmodel fx spiralmodellen. Hvis man ønsker yderligere fokus på programmering kan man forlænge forløbets varighed med to 60 minutters lektioner for at t komme i dybden med programmeringen. Det er blandt andet gjort i IT A, hvor der er lidt ekstra tid at gøre med og eleverne har lidt ekstra kompetencer at byde ind med. Det kan der komme nogle gode systemer ud af det. Her er der et par eksempler: Pigegruppe, Drengegruppe.

Information om forløbet

Forfatter
Teknologier
Årgange
Link
Forskningsbaseret projekt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her