Autonom bil

Intensionen med forløbet er at holdningsafklare – at styrke elevernes bevidsthed omkring problematikker i forbindelse med indførelse af ny teknologi
Introduktion
Formålet med forløbet er, at gøre eleverne opmærksomme på den række af problematikker der kan opstå i forbindelse med at indføre robotter (selvkørende biler) i forhold til det omkringliggende samfund. Eleverne elsker rollespil, så ved at anvende det format, er eleverne selv med til at forstærke dilemmaer og trække potentielle interessekonflikter skarpt op.
Aktivitetens længde
Kan gennemføres på 90 minutter – brug de første 20 minutter til kontekstbeskrivelse.
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
Det er tale om et Rollespil om fremtidens autonome biler. Eleverne opdeles i fem grupper som repræsenterer hver deres part i en retssag. I retssagen undersøges det, hvem der er den ansvarlige for et futuristisk færdselsuheld der involverer en autonom bil. Forløbet begynder med en 20 minutters introduktion til emnet.
Forslag til forbedring
Som underviser skal man hjælpe med den overordnede tidsstyring og sørge for at der ikke er grupper der bliver tromlet. Alle grupper skal have cirka samme taletid. Dommerne er ordstyrer. Dommerne skal instrueres i at lytte – ikke argumentere. Grupperne skal instrueres i at fremlægge argumenter (og det skal forklares at det ikke er en diskussionsklub – der skal tales til dommeren).

Information om forløbet

Materialer
Forløbs info
Årgange

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her