Kreativ programmering

Dette forløb introducerer eleverne til grundlæggende programmeringsprincipper. Efter forløbet vil eleverne kunne lave et lille program med variable, basale kontrolstrukturer og input fra mus og keyboard. Hvis man ønsker at gå videre med processing i andre projekter, kan man også inkludere arbejde med grafiske brugerflader i dette forløb. Forløbet er velegnet til hensyntagen til elever med meget forskellige forudsætninger, og kan nemt tones til forskellige studieretninger.
Introduktion
Dette forløb introducerer eleverne til grundlæggende programmeringsprincipper. Efter forløbet vil eleverne kunne lave et lille program med variable, basale kontrolstrukturer og input fra mus og keyboard.
Aktivitetens længde
Hver lektion svarer til ca. 60 minutter. De tilhørende videoer er vejledende. Det optimale scenarie vil være, at eleverne tager videoerne frem efter behov, ofte flere gange i forløbet.
Materialer
Når du downloader forløbs materialet, får du adgang til forløbets filer, arbejdsark, samt andet relevant materiale.
Beskrivelse af aktiviteten
– Programmering af små artistiske programmer. – Udvikling af et simpelt program baseret på en sproglig definition. – Udvikling af et simpelt program der producerer et bestemt visuelt resultat. – Algoritmiske beskrivelser af kunstværker, med henblik på implementation i et program. – Parametrisering af programmer vha. mus og keyboard. – Forløbet er designet til processing ([1]), men kan forholdsvis let overføres til andre programmeringssprog. En række videoer om indledende programmering i processing er udviklet specielt til dette forløb, men de kan suppleres med nogle af de mange online ressourcer der findes til processing.
Afprøvning
Forslag til forbedring
Pixiforløb: Kreativ programmering er et hovedforløb der strækker sig over mange moduler. For at få en fornemmelse for de emner der behandles inden man kaster sig ud i hovedforløbet, er der oprettet et miniforløb (Pixi-forløb) på 2 lektioner. Pixi-forløbet er et uafhængigt forløb der supplerer hovedforløbet – Pixi-forløbet er ikke en forudsætning for hovedforløbet.
Andet
Læreplansmål C-niveau: – Repræsentation og manipulation af data: – Modellere data samt redegøre for udvalgte typer af data og anvende disse i simple IT-systemer eller udvidelser af disse. – Programmering: Identificere basale strukturer i programmeringssprog, modellere programmer og anvende programmenring til udbiklinge af simple IT-systemer.

Information om forløbet

Forfatter
Materialer
Forløbs info
Årgange
Link

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Den maksimale uploadstørrelse: 200 MB. Du kan uploade: billede, lyd, video, dokument, regneark, interaktiv, tekst, arkiver, kode, andet. Links til Youtube, Facebook, Twitter og andre services i kommentarteksten vil automatisk blive indlejret. Drop files here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Information om forløbet

Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her