På denne side kommer de NetLogo–modeller og undervisningsmaterialer, der er anvendt i forløbene beskrevet i LMFK-bladet nr. 1 (februar 2020). TEMA – Computational thinking i gymnasiefag.

Link til LMFK-artiklerne: http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=48

I menuen til venstre kan du se flere færdige CT-forløb udviklet af danske gymnasielærere i fagene matematik, astronomi, bioteknologi, biologi, fysik, kemi, NV og samfundsfag.

Du kan læse mere om projektet og tilmelde dig næste års kursus (for skoleåret 2020/2021) på http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=187&con_id=1048. Deadline for tilmelding er 20. marts 2020.

Matematik (vækstegenskaber)

Forløb af Frode Peulicke, Gefion Gymnasium

Vejledning til læreren:

Arbejdsark 1 i Word:

NetLogo-filer til arbejdsark 1:

Arbejdsark 2 i Word:

Netlogo-fil til arbejdsark 2:

NV (strålingsbalancen)

Forløb af Solveig Skadhauge, Nærum Gymnasium

Vejledning til læreren:

Arbejdsark 1 i Word:

NetLogo-fil til arbejdsark 1:

Arbejdsark 2 i Word:

NetLogo-fil til arbejdsark 2:

Fysik (radioaktivt henfald)

Forløb af Jonas Ørbæk Hansen, Silkeborg Gymnasium

Vejledning til læreren:

Radioaktivt henfald er også emnet i matematik-forløbet nedenfor. Her anvendes den samme NetLogo-model, men givet en “matematikvinkel”.

Præsentation anvendt i undervisningen:

På vej…

NetLogo-fil udleveret til eleverne:

Arbejdsark 1-4 i Word:

Video, der beskriver hvordan data kan eksporteres fra NetLogo til Excel og Logger Pro, kan finder her:

Data fra NetLogo til Excel og Logger Pro.

NetLogo-filer som de kunne se ud efter eleverne har arbejdet med dem (løsninger):

Matematik (differentialligninger)

Forløb af Allan Jensen, Silkeborg Gymnasium.

NetLogo-modellen er den samme som anvendt i forløbet ovenfor (radioaktivt henfald), men her givet en “matematikvinkel”.

Arbejdsark i Word:

NetLogo-fil til arbejdsarket:

Videre læsning

Du kan læse/høre/se mere om Computational Thinking her:

  • Didaktik for Computational Thinking-i-fag (Center for Computational Thinking & Design, Aarhus Universitet, 2020). Didaktikhæftet er blevet til på baggrund af erfaringerne fra projektet. Der vil komme et link til hæftet her på siden, når det er færdigt (formentlig i april 2020).
Back To Top

Velkommen til CCTD Library for undervisningsforløb!

Biblioteket indeholder undervisningsforløb i Computational Thinking (CT) – rettet mod gymnasiefag (fx dansk, samfundsfag, fysik, m.fl.) og som sit eget fag (informatik).

Kontakt os her